Imprint

Imprint 

TIP-TOP Ser­vi­ces s.r.o.

Trs­tín­ska 10 / 681
917 01 Trna­va
Slo­ven­ská Republika

Tel.: +421 33 533 12 68
Fax: +421 33 533 12 69
e‑mail: trnava@tip-top-services.com

Kona­te­lia:
Tho­mas Pflug
Ing. Dra­ho­mír Dosedla

Ria­di­teľ spo­loč­nos­ti:
Július Kopasz

IČO: 36 265 527
DIČ.: 2021893313
DPH: SK2021893313

Zapí­sa­ná v OR OS Trna­va: Odd. Sro, vl.č. 15430/T

 

 

error: Content is protected !!