Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Zlieváreň

ImageV rámci čistenia strojov a zariadení Vám ponúkame náš čistiaci servis okolo výrobných procesov uskutočňujúcich sa v zlievárni.

Vo výrobnom procese zlievania môže prichádzať k vývinu extrémnych teplôt. Odlievanie sa vykonáva preto dnes z bezpečnostných dôvodov poväčšine plne automaticky. Teploty pritom dosahujú približne 1395°C pri kľukových skriniach a približne 1450°C pri hlavách valca. Po odlievaní sa odliatky ochladzujú najmenej štyri hodiny v piesku a pieskovom lôžku. Použitie piesku sa pritom stará o to, že sa diely nestanú krehkými a lámavými. Potom majú diely ešte teplotu približne 650°C a potom sa ochladzujú ďalších 12 hodín. Až keď dosiahli izbovú teplotu, spracovávajú sa ďalej. Jadrová zmes sa pred chladením zmieša s uhlíkom, takže sa počas procesu zlievania nezlučuje s tekutým železom.

Extrémne teploty vedú okrem toho k tomu, že sa vytvára veľa kondenzátu, čo vedie ku znečisteniam. Okrem toho prichádza k veľkému tvoreniu prachu, takže vznikajú celkovo silné znečistenia, ktorým treba predchádzať a ktoré musia byť odborne a efektívne vyčistené a odstránené.

Okrem usadenín vznikajúcich v okolitom vzduchu ako prachu, ktorý sa usádza v celom okolí výroby, odstraňujeme napríklad zvyšky pieskových foriem, odstraňujeme v taviacich peciach a panviciach trosku a škrabance kovu ako aj všetky znečistenia vyskytujúce sa na náradí.

Okrem toho odstraňuje nás čistiaci personál samozrejme aj znečistenia, ktoré sú spôsobené zvyškami oleja a mazív na resp. v komponentoch Vašich výrobných strojov ako napr. strojov na tlakové liatie počas výrobného procesu. Aj pravidelná preventívna výmena olejov patrí k nášmu spektru výkonov. Pod bodom Servis kvapalín a mazív sa dozviete viac k tomuto servisu.

Odstraňovanie trosky našim materiál šetriacim otryskávaním suchým ľadom patrí tiež k nášmu servisu ako odstraňovanie pevných znečistení, ktoré sa dajú odstraňovať len cieleným použitím najrozličnejších náradí ako škrabiek, sťahovačiek strusky, odpichujúcich želiez alebo kladív a dlát.

Ďalší bod pri tomto čistení sú znečistenia koróziami. Diely vyrobené tlakovým liatím a plechové diely sa vyrábajú z hliníka a čoraz častejšie z magnézia, čo nutne vedie ku koróziám. Cielenou voľbou materiálu a lepenými spojmi sa dá korózii z najväčšej časti vyhnúť. Zvyškové znečistenia koróziami naši pracovníci a pracovníčky okamžite odstránia, takže tým nemôžu vzniknúť žiadne nasledovné problémy.

Okrem odstraňovania znečistení, ktoré vznikajú v priebehu výrobného procesu, podporujeme aj pracovníkov a pracovníčky našich zákazníkov pri činnostiach ako nanášanie kolagénu a šlichty, ktoré sú treba na potiahnutie odlievacích kokíl alebo kontrola, preplachovanie alebo pri poruche vyhotovenia rúr a hadíc, ktoré sú treba na odsávanie hlavných plynov počas zlievarenských procesov.

Aj obnova prevádzkových prostriedkov Vašej zlievárne nie je pre nás vylúčená. Tak patrí napr. obnova odsávajúcich hrncov na odsávanie kondenzátu odlievacích kokíl k nášmu rozsahu služieb.

Aspekt pracovnej bezpečnosti má pri všetkých výrobných procesoch zlievárne najvyššiu prioritu, pretože nie v neposlednom rade vysokými teplotami existuje aj nebezpečenstvo explózie. Vlhkosť alebo voda sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tekutého horľavého materiálu. Rozpínaním tvoriacej sa vodnej pary môže prísť k rozstrekovaniu tekutého kovu až k explozívnemu vytláčaniu taveniny. Už kontakt vody s tekutým horľavým materiálom vedie k tvorbe vodnej pary – hrozí nebezpečenstvo popálenia! Aby ostalo u potenciálneho nebezpečenstva a všetky pracovné procesy mohli prebiehať podľa najvyšších bezpečnostných meradiel, je potrebné veľmi svedomité, dôkladné čistenie našimi v tejto oblasti čistenia veľmi skúsenými a kompetentnými pracovníkmi a pracovníčkami.

Pravidelné odborné čistenie Vašich zariadení a aplikácií zlievárne prostredníctvom TIP-TOP minimalizuje riziko drahých časov prestojov a minimalizuje prácnosť Vašich údržbárskych prác. Predovšetkým naše čistenie rozhodujúco prispeje k bezpečnosti pri práci Vašich pracovníkov a pracovníčok a tým spojene k ich motivácii a pracovnej efektívnosti.

Náš čistiaci servis v rámci zlievárne je tiež certifikovaný podľa nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008.

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť na Vaše špecifické potreby šitú, individuálnu ponuku na servis na strojoch a aplikáciách Vašej zlievárne!