Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Stavba karosérií

Image

V rámci čistenia strojov a zariadení Vám ponúkame náš TIP-TOP čistiaci servis aj okolo všetkých výrobných procesov uskutočňujúcich sa počas hrubej stavby karosérií. Pritom čistíme okrem výrobných zariadení ako robotov, zariadení prívodu a odvodu vzduchu logistické plochy, elektrické zavesené dráhy, dopravnú techniku a závesy.

Pri hrubej stavbe karosérií sa spájajú plechové diely na hrubú stavbu karosérií zhotovené v lisovni. Kombinovanými procesmi z bodového zvárania, pásového zvárania, tlakového spájania ako aj nitových a lepených spojov, ako napr. lepiacim procesom bodového zvárania, sa spájajú jednotlivé diely.

Pri týchto pracovných procesoch vzniká veľa druhov znečistení a predovšetkým aj extrémne veľa znečistení.

Pri zváraní dielov vozidiel pri použití lepiacich robotov a pri montáži dverí, kapôt motora, batožinových priestorov atď. prichádza tým k rôznym formám čistiacich metód a čistiacich prostriedkov.

Vzniká predovšetkým veľa druhov znečistenia vzduchu. Vzduch a prach zo zvárania sa postarajú o znečistenie všetkých strojov, zariadení a aplikácií.

Napríklad sa zašpinia roboty, ktoré sa používajú na pripájanie dielov. Roboti dvíhajú a ukladajú jednotlivé diely do príslušného zváracieho zariadenia. Tieto sa musia pravidelne, dôkladne a šetrne čistiť, čo sa vykoná prostredníctvom otryskávania suchým ľadom, pretože sa tento mimoriadne dobre hodí na voľné znečistenia. Tým sa dá vylúčiť, že vzniknú poškodenia na týchto citlivých materiáloch.

Údržbové práce na aplikáciách, ako napr. zváracích kliešťoch robotov, sa môžu vykonať až vtedy, keď sa vykonalo dôkladné čistenie. Zváracie kliešte sa musia pravidelne prezerať, udržiavať a nanovo vymeriavať predtým, ako sa môžu opäť použiť.

Naši špecialisti čistenia v hrubej stavbe karosérií, ktorí používajú otryskávanie suchým ľadom, pracujú s ochranou sluchu, ochrannými okuliarmi, ochranou rúk a uzavretým oblečením a vykonávajú svoju prácu výlučne v časoch, keď sa nevyrába, pretože pri tomto procese prichádza aj k vývinu hluku. TIP-TOP vykonáva pritom na ochranu svojich pracovníkov a pracovníčok meranie obsahu CO2 vo vzduchu miestnosti.

Náš čistiaci servis v rámci hrubej stavby karosérií je certifikovaný ako aj všetky naše ostatné servisy podľa nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008 .

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť na Vaše špecifické potreby šitú, individuálnu ponuku na náš čistiaci servis okolo strojov a aplikácií Vašej hrubej stavby karosérií!