Imprint

 

TIP-TOP Services s.r.o.

Trstínska 10 / 681
917 01 Trnava
Slovenská Republika

Tel.: +421 33 533 12 68
Fax: +421 33 533 12 69
e-mail: trnava@tip-top-services.com

Konatelia:
Thomas Pflug
Ing. Drahomír Dosedla

Riaditeľ spoločnosti:
Július Kopasz

IČO: 36 265 527
DIČ.: 2021893313
IČ DPH: SK2021893313

Zapísaná v OR OS Trnava: Odd. Sro, vl.č. 15430/T