Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Dokončujúce oblasti

ImageV rámci čistenia strojov a zariadení Vám ponúkame náš TIP- TOP čistiaci servis aj okolo všetkých prác vyskytujúcich sa v dokončujúcich oblastiach.

 

V podstate sa jedná pri čistení dokončujúcich oblastí o ich optimálne udržiavanie čistými a čistenie kontrolných miest, miest dodatočných prác a dokončujúcich miest.

Účel dokončujúcich oblastí spočíva v tom, tak dodatočne ošetriť hotovo nalakované a montované diely vozidiel, že dostanú „posledné vyleštenie“, t.j. že budú spracované opticky bezchybne. K tomu sa najprv z nich odstránia ochranné kryty a preveria sa na prípadné lakovacie alebo montážne chyby. Malé lakovacie chyby sa dajú tu ešte zlepšiť tým, že sa vyleštia. Prípadné uzavretia prachu ako aj farebné nepresnosti sa vyčistia. Na posledné sa vykonávajú aj dodatočné lakovania s pomocou ručne vedených striekacích pištolí. V porovnaní s veľmi silno automatizovaným procesom hlavného lakovania v lakovni sa dá stupeň automatizácie v dokončujúcich oblastiach považovať za malý.

Pri čistení dokončujúcich oblastí sa jedná o zašpinenia, ktoré pozostávajú v podstate zo zašpinených krytov, ako aj spotrebovaných brúsnych, leštiacich a nanášajúcich prostriedkov. Prach padá v dokončujúcej oblasti len v malých množstvách, pretože prach vznikajúci prácami jemného brúsenia a leštenia sa odsáva priamo na mieste vzniku alebo také činnosti sa častejšie vykonávajú na mokro. Na brúsiace a leštiace práce sa poväčšine používajú ručné stroje, ktoré čistíme vrátane ich odsávacieho zariadenia.

Lakom znečistené striekacie pištole ako aj zvyšky striekacej hmly (prestreknutie) na vstavaných častiach sa čistia pomocou rozpúšťadiel. Pritom sa dbá na extrémne šetrné a životné prostredie šetriace zaobchádzanie. Odhliadnuc od čistenia lakom znečistených dielcov TIP-TOP Dienstleistungen používa prevažne čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel resp. s málo rozpúšťadlami.

Všetky čistiace kvapaliny používané v dokončujúcich oblastiach ako aj tie používané zákazníkom na povrchovú ochranu jeho zariadení, po výrobnom procese spotrebované resp. znečistené médiá ako laky, oleje a mazacie tuky odstráni TIP-TOP Dienstleistungen bezo zvyšku a odborne zlikviduje ako odpad.

Pretože sa v dokončujúcich oblastiach väčšinou jedná o malé dodatočné lakovania, časti, ktoré sa nemajú lakovať, sa opatria zakrytiami z umelej hmoty, textílií, papiera alebo ochranných fólií. Tieto po lakovacom procese vznikajúce odpady zlikviduje TIP-TOP Dienstleistungen tiež ako odpad a privedie procesu recyklovania.

My ako dodávateľ sa rovnako ako naši zákazníci usilujeme, aby sme vo všetkých predchádzajúcich výrobných procesoch nechali vzniknúť pokiaľ možno málo znečistení na výrobku, takže sa dodatočné práce v dokončujúcej oblasti dajú držať malými. Tento pohľad zabraňuje vzniku a tým odstraňovaniu odpadu veľkých množstiev odpadu a ponúka tým udržiavať malé zaťaženie životného prostredia.

Náš čistiaci servis v rámci dokončujúcich oblastí je certifikovaný ako aj všetky naše ostatné servisy podľa nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008.

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť na Vaše špecifické potreby šitú, individuálnu ponuku na náš čistiaci servis okolo strojov a aplikácií Vašich dokončujúcich oblastí!