Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Čistenie sterilných miestností

Image

Servis budov TIP-TOP Vám ponúka v rámci špeciálneho čistenia aj čistenie sterilných miestností. Pri tejto forme čistenia sú potrebné najvyššie požiadavky a ďalekosiahle vedomosti a hodnoty skúseností, ktoré slúžia na to, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita výrobného procesu a súčasne sa minimalizovali riziká.

Pri sterilnej miestnosti sa jedná o miestnosť, do ktorej sa privádza prostredníctvom viacstupňových filtračných systémov bezprašný čistý vzduch. Sterilnú miestnosť možno tiež chápať ako miestnosť bez čiastočiek. V miestnostiach, v ktorých sa vyrábajú mimoriadne citlivé výrobky, to nezvyšuje iba kvalitu výrobkov, ale je to dokonca podmienkou na výrobu takého výrobku.

V rámci výrobných procesov môžu vznikať závažné ťažkosti znečistením vzduchu. Pritom sa nemyslí v žiadnom prípade iba domáci prach, ale aj veľké množstvo iných znečisťujúcich zložiek, predovšetkým nie plynných častí „normálneho“ vzduchu miestnosti obsahujúceho čiastočky, ale aj najjemnejšie kvapky najrozličnejšej kvality. Čiastočky prachu majú rozlične veľké priemery až do iba pár tisícin milimetra. Najjemnejšie kvapôčky môžu mať veľkosť až do pár stotín milimetra. Tieto znečistenia sa nakoniec usádzajú na povrchoch.

TIP-TOP má dlhoročné skúsenosti vo všetkých klasifikáciách čistenia sterilných miestností.

Sterilné miestnosti sú ohľadne ich čistoty rôzne dimenzované. Preto sa sterilné miestnosti rozdeľujú do špeciálnych tried. Zodpovedajúco ich želanej triede čistenia je potrebný príslušný servisný výkon. Triedy sa orientujú podľa počtu častíc, ktoré sa zistia na jednotkový objem (v kubických stopách). Jednotkový objem 1ft³ (kubickej stopy) bol určený z historických dôvodov. Prístroje používané pri čistení sterilných miestností sa priraďujú zodpovedajúco príslušným triedam sterilných miestností. Povaha materiálu čistiacich prístrojov je pritom dôležitá. Okrem toho sa zameriava aj na spracovanie materiálu, ktoré musí tiež zodpovedať podmienkam vyhovujúcim sterilnej miestnosti. Podobne sa správa pri použitých čistiacich prostriedkoch. Pritom hrá štruktúra použitých handár veľkú rolu, pretože materiály viažu znečistenia v rôznej miere. Ak sa vyčerpá schopnosť zachytávať ďalšie častice, nedôjde k žiadnemu ďalšiemu zachytávaniu, ale k neželanému roznášaniu častíc. Handry majú aj ohraničenú dobu použitia a sú preto iba obmedzene použiteľné. K tomu prichádza, že špeciálne materiály môžu mať rôzny vplyv na vodivosť. Preto sa musia preskúmať už pred použitím. Smernice a predpisy podľa VDI 2083 na používanie určitých techník utierania ako aj ďalších postupov v rámci čistenia sterilných miestností sú pritom našim pravidlom.

Čistenie sterilných miestností ponúkame v nasledujúcich branžiach:

  • farmaceutický priemysel
  • elektronický a polovodičový priemysel
  • biotechnológia

Náš servis obsahuje – nezávisle od príslušne platných bezpečnostných ustanovení:

  • meranie vzduchových častíc podľa stanovených klasifikácií
  • vyhnutie sa prachovým časticiam a ich odstránenie
  • sústavná kontrola čistiacich zariadení a osobnej výbavy/ochranného oblečenia
  • školenia personálu vzhľadom na (mikro-)biologické znečistenia

TIP-TOP čistenie sterilných miestností sa pritom prispôsobuje na Vaše súčasné výrobné procesy, takže pre Vás nevzniknú žiadne obmedzenia vo Vašich výrobných postupoch.

Pri všetkých druhoch čistenia sú mimoriadne dôležití pracovníci a pracovníčky, ktorí sú špeciálne školení ohľadne príslušného druhu čistenia. Zamestnávame z tohto dôvodu veľmi dobre vyškolený personál, ktorý je mimoriadne špecializovaný a skúsený na jeden druh čistenia sterilných miestností, takže Vám môžeme aj v tejto oblasti odborne, spoľahlivo, efektívne a dôkladne pomôcť!

Naše čistenia sterilných miestností sú certifikované v rámci nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008.

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť individuálnu ponuku šitú na Vaše potreby na čistenie sterilných miestností.