Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Čistenie hál / čistenie konštrukcií

Image

Náš TIP-TOP priemyselný servis Vám ponúka čistenie hál a čistenie konštrukcií prispôsobené na Vaše individuálne potreby. Vaša dôvera v našu odbornú kompetenciu a absolútnu spoľahlivosť je nám pritom to najdôležitejšie.

Továrenské haly a oceľové konštrukcie patria k oblastiam, ktorých čistenie často vyžaduje veľmi veľké úsilie. Už veľkosť haly nechá výkonnosť niektorého podniku naraziť na svoje hranice.

Napríklad výška mnohých hál je často neprekonateľnou prekážkou, aby sa prevzalo také čistenie vo vlastnej réžii. Celkom odhliadnuc od bezpečnostne relevantných rizík, keď netrénovaný personál má vykonávať tieto čistiace práce s nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami. V každej výrobnej alebo skladovej hale panujú okrem toho iné danosti a bezpečnostné riziká.

Pokiaľ by ste využili na tieto práce Vašich vlastných pracovníkov a pracovníčky, stratil by sa rozsiahly a drahocenný pracovný čas. Výroba by v tomto čase rozsiahlo stála. Preto nastupujeme do akcie až vtedy, keď je uzavretá denná práca Vášho závodu alebo predtým. Pri nepretržitej výrobe v zmenovej prevádzke organizujeme našu prácu tým smerom, že pracovné postupy zostanú v najväčšej možnej miere bez ujmy.

V skladovej hale napríklad sú to skôr vysoké padanie prachu a stopy pneumatík prevádzkou vysokozdvižných vozíkov. Vo výrobnej hale naproti tomu sú podlahy, steny a predmety zariadenia často poškodené lipnúcimi zvyškami výroby. Všade sa ukazujú iné podmienky a naši dobre vyškolení pracovníci a pracovníčky nájdu vhodnú a odbornú odpoveď na každý z týchto problémov.

Oceľové konštrukcie ako aj betónové a drevené nosníky vyžadujú nemerateľnú námahu čistenia vo výrobnom závode. Preto sa ich čistenie často potláča a presúva na neskôr. Ale už neraz viedlo také nadmerné usadenie prachu na takej konštrukcii k nebezpečnému vyfukovaniu s následným požiarom haly. Okrem hospodárskych následkov požiaru kladie v takom prípade samozrejme aj poisťovateľ otázku o pravidelne vykonávanom alebo zanedbávanom odstraňovaní prachu, špiny a iných horľavých zvyškov. Preto je problematické čistenie týchto nespočetných spojení, skrutkových spojov, styčných plechov a častí nosníkov tak dôležité. Pre netrénovaný a iba nedostatočne vybavený prevádzkový čistiaci personál sa stane táto práca mamuťou úlohou s nedostatočným úspechom. K odbornému čisteniu je potrebná príslušne výkonná čistiaca technika a skúsený čistiaci personál. Tieto časti konštrukcií sa nachádzajú okrem toho často vo veľkej výške. Pri ich čistení sa musí použiť odborne špecifická zdvíhacia a horolezecká technika vo forme pracovných plošín atď.

Potrebné mosty, kanály a káblové trasy sú tiež také časti konštrukcií, ktorých čistenie sa musí vykonávať plynulo. Pokazená bočná skriňa na káblovej dráhe sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkoplošný požiar kábla, keď toto podporuje prach a špina z čistenia zanedbaného veľa mesiacov. Aj tu platí, že len s profesionálnou čistiacou technikou sa dá vyrobiť dôkladná čistota. Dajte Vaše haly a konštrukcie do našich rúk. Postaráme sa o čistotu, ktorá zabezpečí bezpečnosť Vašich pracovníkov a pracovníčok a zabezpečí Váš podnikový majetok.

Naši pracovníci a pracovníčky špecializovaní na toto používajú na čistenie hál a čistenie konštrukcií čistiace prístroje, ktoré sú stále na najnovšom stave techniky a umožňujú vysokú efektivitu. Okrem toho sa používajú pri vykonávaní týchto čistiacich prác iba pre životné prostredie priaznivé a testované čistiace prostriedky.

Naše čistenie hál a čistenie konštrukcií je certifikované v rámci nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008.

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť individuálnu ponuku šitú na Vaše potreby na Vaše čistenie hál a čistenie konštrukcií.