Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 571 of /mnt/web222/e3/62/5998162/htdocs/tiptopsk/includes/menu.inc).

Čistenie fasád

Image

Fasádne plochy sú vizitkou Vašej budovy a tým aj vizitkou Vás samotných. Dobré čistenie fasád nepostaví iba Vás a Váš objekt do dobrého svetla a neudrží iba jeho funkčnosť a krásu, avšak aj udrží hodnotu Vašich budov, pretože tieto zostanú našim čistením podstatne odolnejšími. Čistenia fasád sú pritom nevyhnutné, pretože fasády sú stále vystavené počasiu a špina na nich je rýchlo vidieť.

Každý druh a forma fasády potrebuje pritom odbornú starostlivosť a čistenie. Používame preto materiálovo vhodné, životné prostredie šetriace čistiace prostriedky a čistiace prístroje, aby sme Vaše fasády – aj na ťažko prístupných miestach – optimálne čistili, aby sme ich tým chránili a ošetrovali.

Všestrannosť vonkajších fasád s výčnelkami, prerušeniami alebo naklonenými plochami vyžaduje dôkladné plánovanie čistenia fasád s cieľom ekonomickej a bezpečnej realizácie. Dvojité sklené fasády napríklad znamenajú ošetrenie štvornásobnej plochy ako aj príslušných rámov. Na naklonených fasádnych plochách a škárach priečne k smeru toku vody sú veľmi rýchlo viditeľné mapy špiny. Tieto body musia vstúpiť do plánovania nášho personálu a našich čistiacich prístrojov a metód. Aby sa naše zdroje používali optimálne a efektívne, je tiež potrebné fundované plánovanie.

Rôzne typy stavieb a materiálov a ich kombinácie napr. zo skla, kovu, typov horniny a umelej hmoty predpokladajú aj diferencované pracovné metódy a znalosti. Správna metóda sa stará o rýchle, dôkladné, efektívne a súčasne životné prostredie šetriace čistenie a impregnáciu.

Na prvý pohľad tu vidíte bežné – v našom spektre ponuky zahrnuté – fasádne plochy:

  • jednoduché fasády (so stĺpikmi a priečkami a fasáda z prvkov)
  • viacvrstvové fasády (dvojité fasády)
  • kombinované fasády, ktoré spolu spájajú jednoduché a viacvrstvové princípy (striedavé fasády) a integrujú funkcie technického zariadenia budov (komponentové fasády)

Podľa konštrukcie a povahy materiálu Vašej fasádnej plochy použijeme príslušne sa hodiacu čistiacu metódu, ktorá zabezpečí optimálnu a efektívnu formu čistenia. K tomu patria:

  • vysokotlakové čistenie
  • chemicko-technologické čistenie
  • otryskávanie suchým ľadom
  • impregnácia a vrstvenie

S pomocou tlaku vody sa dajú znečistenia rýchlo a dôkladne odstrániť. Vďaka rôznym nástavcom a nastaveniam tlaku je vysokotlakové čistenie veľmi všestranne použiteľné. Pri chemicko-technologickom čistení sa rozpúšťajú znečistenia s horúcou vodou/vysokým tlakom s prísadou chemických čistiacich prostriedkov.

Pri otryskávaní suchým ľadom sa otryskávajú znečistené oblasti prostredníctvom tlakového vzduchu a tabletami zo zmrazeného oxidu uhličitého. Zmrazené tablety suchého ľadu (-78,5°C studený oxid uhličitý) sa pritom striekajú s tlakovým vzduchom na opracovávaný povrch. Sublimujú, t.j. prechádzajú za normálneho tlaku na základe vysokého rozdielu teplôt priamo z pevného do plynného skupenstva, a ochladzujú pritom šokovo povrch. Touto rýchlou zmenou teploty sa uvoľňujú znečistenia na opracovávaných povrchoch.

Špeciálne impregnovania a vrstvenia – napríklad mikrovoskami – na fasádach, pomníkoch a iných stavbách chránia trvalo pred znečisteniami, napr. aj pred graffiti. Ani škodlivé látky ani farby graffiti nevniknú tým do podkladu a dajú sa ľahko z povrchu odstrániť. Špeciálna impregnácia môže tým minimalizovať budúce znečistenia, pretože nanesením špeciálnych ochranných vrstiev sa budúce znečistenia dajú odstrániť podstatne jednoduchšie, lacnejšie a materiálovo šetrnejšie – bez optického zhoršenia plochy.

Ďalší podstatný bod pri čistení fasád a ich štruktúrnom plánovaní je povaha Vašej budovy vzhľadom na bezpečnostno-technické aspekty:

Sklená fasáda je odolná alebo nosná, keď zodpovedá „Technickým pravidlám pre použitie zasklení istiacich zrútenia (TRAV)“ alebo je k dispozícii všeobecné schválenie stavebného dozoru. Pre vysoko položené miesta na prácu a miesta na státie sa dajú koncipovať pevne inštalované alebo dočasné zariadenia.

Pri pracoviskách a dopravných cestách na fasádach sú potrebné od výšky pádu väčšej než 1,00 m čistenia proti pádu na pevne nainštalovaných zariadeniach. Pokiaľ neleží miesto na státie na čistenie fasády viac než 5,00 m nad dostatočne širokou a nosnou plochou, dá sa zriecť pevne nainštalovaných miest na prácu. Pre miesta na prácu, ktoré sú položené vyššie než 5,00 m, sa použijú napr. zdvíhacie plošiny, lešenia alebo teleskopické ramená, pokiaľ nie sú žiadne pevne nainštalované zariadenia.

Odborne odstránime resp. spracujeme a recyklujeme znečistenia opláchnuté počas a po čistení fasády, ako to požaduje zákonodarca.

Ustanovenia Predpisu odvodnenia miest a obcí podľa Zákona o vodnom režime sú pritom pre nás smerodajné.

Za každých okolností sa musí zabrániť, že odpadové vody vzniknuté z čistenia fasád sa dostanú do vodstiev, vsiaknu do zeme alebo sa odvedú cez priekopy alebo dažďové stoky. Aby sa nedostali žiadne pevné látky do odtoku verejnej čističky odpadových vôd, montujú sa filtre resp. odkaľovače. Aby sa vylúčil odvod do spodnej vody, vykonáme plánovanie pôdy a nainštalujeme záchytné zariadenie pre odpadové vody vznikajúce pri čistení fasády. Vsiaknutie odpadovej vody a zhoršenie iných pozemkov/budov sa tým vylúčia.

TIP-TOP neodvádza žiadne aromatické uhľovodíky do kanalizácie. Pokiaľ je ale potrebné použitie takých čistiacich prostriedkov, postaráme sa o predošlú ekologickú úpravu odpadovej vody. Pri odvedení do verejných čističiek odpadových vôd sa musia dodržať hraničné hodnoty, ktoré sú zapísané v smerniciach o odpadových vodách príslušných predpisov odvodnenia. Vopred preverujeme, či sa pri kanáli, do ktorého má byť odvedená odpadová voda, jedná o kanál špinavej resp. zmiešanej vody.

Naši špeciálne školení a skúsení pracovníci a pracovníčky na najrozličnejšie druhy čistenia fasád vykonávajú tieto práce odborne, spoľahlivo, rýchlo, efektívne a dôkladne.

Naše čistenia fasád sú certifikované v rámci nášho riadenia kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008.

Nechajte si poradiť od TIP-TOP a vyhotoviť individuálnu ponuku šitú na Vaše potreby na čistenie fasád!